Откриване на значението на знанията по STEAM: Пренасяне на миналото в настоящето и бъдещето

Наблюдавайки историческите останки от развитието на човешката цивилизация, често сме очаровани от монументалните сгради. Чудим се как е възможно те да са били така безупречно построени преди векове без наличните днес технологии.

Насърчаването на учениците да мислят за това и особено да създават модели на исторически артефакти е от решаващо значение за цялостното им развитие. В проекта „STEAM във времето“ насърчаваме изпълнението на проекти, които разглеждат исторически дизайни, като позволяваме на учениците да направят модели на някои структури от миналото. В допълнение към материалните творения, прилагането на тези проекти в часовете или по време на проектните дни играе ключова роля за подчертаване на историческото значение на науката, математиката и изкуството.

STEAM проектите за по-малките ученици предлагат практическо обучение, което надхвърля учебниците. Като насърчават учениците да изработват исторически обекти като наклонената кула в Пиза, акведукт, везни, мостове и дори парашути, учителите целят да внушат по-дълбоко разбиране за това как науката и математиката са били неразделна част от изграждането на тези емблематични сгради. 

Canva image

Тези проекти не само ангажират учениците с практическото прилагане на научните и математическите принципи, но и осигуряват осезаема връзка с историята. Докато следват плановете и указанията, учениците развиват умения за решаване на проблеми, критично мислене и упражняват практическите си умения. Чрез работата в екип те развиват комуникативните си умения и поемат отговорност за работата и резултатите си. Важно е да се даде възможност на учениците да изразят чувствата си и опита, който са придобили в работилниците. Ето защо е важно да им предложим лист за самооценка, който е приложен към всяка педагогическа последователност.

В този проект предложихме и няколко плана, които допринасят за развитието на редица физически и умствени умения, например жонглиране и изработване на топки за жонглиране. Независимо дали става въпрос за подобряване на координацията между ръцете и очите, подобряване на фокуса или насърчаване на освобождаването от стреса, жонглирането предлага уникален и приятен начин за насърчаване на личностното израстване и развитието на умения, така че не е чудно, че тези умения са били ценени в Древен Египет. Жонглирането може да не е пряко свързано с математиката, но може да допринесе за развитието на различни математически умения и способности, особено в области като пространствената интелигентност, координацията и логическото мислене.

Разпространението на STEAM проектите е изключително полезно за учениците. Когато учениците показват своите творения на връстници, родители и общността, те се превръщат в посланици на знанието, съобщавайки за значението на науката и математиката за създаването на нашия свят. Тези проекти се превръщат в живи примери за това как основите, положени от историческите личности в областите на STEAM, продължават да влияят на живота ни днес.

Като прилагат такива проекти в обучението и преподаването, учителите вдъхновяват следващото поколение новатори. Процесът на разпространение позволява на учениците да се гордеят с творенията си, като насърчава чувството за постижения и любопитство. А също и ако учениците се провалят, трябва да ги насърчаваме, че е важно да се учат от грешките и че това е важна част от ученето. Като разпознават връзките между историческите постижения и собствените си проекти, учениците са по-склонни да продължат обучението си и да се стремят към кариера в областите на STEAM.

Чрез такива проекти учениците се превръщат в проводници на знания, свързвайки миналото с настоящето. STEAM проектите вдъхновяват следващото поколение мислители, творци и хора, които решават проблеми. По този начин ние повишаваме осведомеността за това как знанията от STEAM областта са били от решаващо значение за изграждането на света, в който живеем днес.

Scroll to Top