Партньори

Основно училище "Любен Каравелов" (BG)

Основно училище „Любен Каравелов“  се намира в град Видин, България. Те работят активно по национални и европейски проекти и програми. Проектният екип от учители в училището е силно мотивиран и работи по проектни дейности, като ангажира своите колеги и ученици. Те редовно кандидатстват и печелят проекти от различни области – опазване на околната среда, обучение на изоставащи ученици, обзавеждане със съвременни мебели, технологични иновации, изкуства, игри, спорт.

Училище „Любен Каравелов“ през 2021/2022 г. е включено в списъка на иновативните училища в България. Те стартират с иновации в обучението по природни науки в пети клас. Учителите провеждат интердисциплинарни и трансдисциплинарни уроци, в които прилагат интерактивни и иновативни методи. Екипът от учители подготви и издаде помагало по природни науки и екология, което ще бъде разпространено и използвано в бъдеще. В резултат на иновативното преподаване се очаква повишаване на интереса и мотивацията за учене, както и на образователните резултати на учениците.

Уебсайт: ://www.lk-vidin.eu/  

Фейсбук : https://www.facebook.com/lkvidin

Logopsycom (Белгия)

Logopsycom е образователен иновационен център, който създава и използва алтернативни методи или инструменти (цифрови или не) за съдействие на училища, центрове за професионално образование и обучение, образователни организации, младежи и родители. Първоначално е създаден като компания за грижи, специализирана в областта на нарушенията на обучението сред младежите, особено при “ Дис-“ (диспраксия, дисфазия, дислексия и т.н.), наричани още специфични нарушения на ученето (СНУ), и затова винаги работи върху достъпността на съдържанието.

Извършват консултации по проекти за училища и младежки центрове в тяхната област, за да им помогнат да изградят добри проекти, които подобряват качеството на методите на преподаване, средата и определено и „политиката на приобщаване“.  Имат опит в работата по над 30 проекта по програма Еразъм+ Ключова дейност 2

Уебсайт: www.logopsycom.com 

Фейсбук: https://www.facebook.com/Logopsycom/

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA (HR)

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA е основно училище в Загреб, Хърватия, което участва в различни проекти. 

Oт 2015 г. Нашето училище е едно от 150-те училища в Хърватия, които бяха избрани за експериментални училища в пилотния проект „Електронни училища“. Това беше проект, който продължи четири години и чрез който нашето училище достигна най-високото ниво на дигитална зрялост, което проектът предвиждаше. Освен че разполагахме със силна мрежа, учителите преминаха през множество обучения за използване на технологиите в преподаването и участваха в изследвания, осигурени от пилотния проект. За това колко успешен е бил пилотният проект свидетелства и фактът, че през 2020 г. той получи наградата Regiostars Projekt e-Škole dobitnik nagrade Europske komisija – RegioStars – e-Škole (e-skole.hr) като най-добър проект в областта на образованието в тази част на Европа. Училището разполага с добре обучен персонал и учители, които са готови да се учат и да приемат нови подходи в обучението. училището беше включено и в проекта Math Attitudes. Всяка година те организират математическа вечер, в която участват учители, родители и ученици. Сътрудничеството между учителите е отлично, училището е организатор на състезания по транспорт , биология и LiDraNo. LiDraNo е ежегоден преглед на литературното, драматично-сценичното и журналистическото творчество на учениците от основните и средните училища. 

Уебсайт: https://www.os-lovre-pl-matacica.hr/

Проектът “STEAM във времето” се съфинансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще се изпълнява от януари 2023 г. до декември 2023 г. Този уебсайт и съдържанието на проекта отразяват възгледите на авторите и Европейската комисия не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация. 

(Код на проекта: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top