"Кажи ми и ще забравя, научи ме и ще си спомня, въвлечи ме и ще се науча."

Бенджамин Франклин

КОНТЕКСТ И НУЖДИ

I.Проучванията на PISA (2018 г.) показаха, че образователната система на ЕС все още има недостатъци в областта на STEAM. Резултатите на европейските ученици показват, че 22,4 % от тях са с ниски резултати по математика, а 21,6 % – по природни науки. Всеки пети младеж в Европа не разполага с това основно умение, необходимо за многобройните ценни работни места в настоящата ни икономика. Само в 4 държави резултатите са по-ниски от определената от ЕС референтна стойност от 15 % по природни науки и 3 държави по математика, проблемът с нивото на STEAM все още е от критичен и има транснационално значение.

II. Този проект ще осигури подкрепата, от която се нуждаят преподавателите, за да прилагат учене чрез правене в плановете на уроците си и да подобрят практическия подход към предметите от областта на STEAM, сс оглед предотвратяване на тревожността по математика в началното образование, подготвяйки учениците за по-добър опит с тези предмети на по-късен етап от образованието им.

III. Чрез създаването на набор от иновативни междупредметни материали и методи за учителите, ние възнамеряваме да допринесем за разработването на творчески педагогически инструменти за преподаване на STEAM през призмата на историята. Партньорите също така възнамеряват да обърнат специално внимание на достъпността и интегрираността на създадените материали.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Ръководство – Учене чрез правене по математика чрез използване на историята

Модели на проектите

Материали за учители

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Osnovno uchilishte „Lyuben Karavelov“
(Bulgaria, Vidin)

SCS LogoPsyCom
(Belgique, Mons) 

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA
(Croatia, Zagreb)

The STEAM in Times project is co-financed by the ERASMUS+ program of the European Union, and will be implemented from January 2023 to December 2023. This website and the project content reflects the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

(Project code: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top