O nama

Project Duration: January 2023 – January 2024

Važnost i primjenjivost STEAM predmeta pokazuje da je nužno upoznati djecu što ranije s tim područjima. Koncepti STEAM-a sve se više koriste u obrazovanju najmlađih, a istraživanje pokazuje da rano upoznavanje sa STEAM-om, od osnovne škole ili ranije, ima pozitivan utjecaj na obrazovna postignuća.

No zahvaljujući istraživanjima poput OECD/PISA, primijetili smo da postignuća na području matematike i prirodoslovlja ne dostižu prihvatljive razine u većini zemalja sudionica. Te alarmantne statistike pokazuju da sadašnje metode i pristupi poučavanja nisu učinkoviti u mjeri u kojoj bi trebali biti – od najranije dobi matematika je izazovan predmet, čak i u nižim razredima osnovne škole, što demotivira učenike i dovodi do daljnjih problema u obrazovanju.

Štoviše, članak “Specifične poteškoće u učenju matematike: sveobuhvatan pregled” (citirano 29. ožujka 2012. iz časopisa Translational Pediatrics, objavljeno 7. siječnja 2018.) ukazuje na to da se teškoće u učenju povezane s matematikom primjećuju već u predškolskoj dobi.
Učenici s teškoćama u učenju često teško pamte brojeve slušanjem, zatim su tu teškoće s učenjem brojeva i njihovom podjelom, numeriranjem, itd. Stoga je važno motivirati učenike za učenje matematike na manje anksiozan način tako da se pokuša izbjeći dril.

Koristeći metodologiju “pedagoških pristupa temeljenih na igri” i “iskustvenog učenja”, kao i usvajanjem koncepta primjene manipulativnih materijala kroz povijest, projekt Steam in times želi donijeti praktičan pristup u učionice osnovnog obrazovanja. Takav se zaključak temelji na argumentaciji i široko prihvaćenom stavu da aktivnosti s primjenom matematike mogu promijeniti percepciju tog predmeta, posebno razvijanjem i jačanjem jezika matematike koji bi se razlikovao od onog školskog, te jezika znanstvene popularizacije. U tom smislu, primjena matematike kroz povijest mora predložiti materijale, prostor i aktivnosti koji se ne mogu lako ponoviti u drugim situacijama. Štoviše, kako bi se izbjegao prirodan gubitak pažnje, nužno je da se takav pristup koristi za utvrđivanje određenih sadržaja korištenjem izrazito komunikativnih materijala koji su laki za korištenje.

Od velike je važnosti pronaći najbolji način kako bi se održala bliska veza i učvrstio suradnički okvir te dvosmjerna komunikacija i interakcija između učitelja/učenika primarnog obrazovanja i drugih neformalnih STEAM edukatora. Ovaj će projekt učiteljima donijeti niz alata kojima će omogućiti kros-kurikularno iskustvo učenicima i tako im pomoći razumjeti razvoj matematike i njezinu važnost, te ih istovremeno upoznati s matematičkim pojmovima.

Ciljeve projekta u svim zemljama partnerima testirat će učitelji koji će biti dostupni preko mreže partnera i promotivnih aktivnosti. Organizirat će se susreti s učenicima kako bi se testirao proizvedeni materijal. Nakon tih testiranja, partneri će modificirati sadržaj u skladu s povratnim informacijama.

Projekt STEAM in Times sufinancira se preko programa Europske Unije ERASMUS+ i primjenjivat će se od siječnja do prosinca 2023. Ova web stranica i sadržaj odražavaju stajališta autora. Europska komisija nije odgovorna za eventualnu upotrebu informacija koje ova stranica sadržava.

(Kod projekta: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top