RESURSI

Rezultati ovog projekta bit će  dostupni  na 4 jezika partnera (EN, FR, BG i HR).

CILJ: Upotrebom metodologija, kao što su “pedagogije temeljene na igrama” i “iskustveno učenje”, kao i asimilacijom koncepta “korištenje kroz povijest”, projekt Steam in times nastoji unijeti praktičan matematički pristup u učionice osnovnih obrazovnih ustanova.

Vodič – Primjena matematike kroz povijest

Kroz ovu aktivnost namjeravamo stvoriti vodič koji će pomoći učiteljima da koriste povijesno naslijeđe za objašnjenje i kontekstualizaciju matematičkih koncepata. Nećemo samo objasniti kako se STEAM teorija može primijeniti na baštinu, već ćemo također govoriti o tome kako se o tim teorijama prvi put razmišljalo, te o kontekstu i posljedicama koje su imale na razvoj našeg društva. To će dati smisao važnosti učenja STEAM predmeta. Ovaj će vodič pomoći učiteljima da usvoje međupredmetni pristup i povežu STEAM kurikulum s europskim naslijeđem i povijesnim načelima.

Ovaj je vodič zamišljen kao praktičan i jednostavan za korištenje, s jasnom strukturom i konkretnim objašnjenjima kako bi ciljnim skupinama olakšao svakodnevno korištenje.

Izradi ovog vodiča posvetit će se posebna pozornost. Svi su ostali materijali inkluzivni i prilagođeni učenicima sa specifičnim poremećajima učenja (SPU) kao što su disleksija, dispraksija itd., ali i svim učenicima koji su dio skupina koje će najvjerojatnije zaostajati u STEAM predmetima, primjerice učenicima u nepovoljnom položaju, itd., kako bi ti obrazovni materijali bili dostupni što širem krugu učenika.

Nacrti manipulativnih materijala

Kako bismo podržali učitelje u usvajanju ovog pozitivnog pristupa korištenja eksperimenata povezanih s vrijednostima podučavanja STEAM-a, osigurat ćemo im odgovarajuće alate i materijale spremne za korištenje. Doista, nedostaje vrijednih i preciznih nacrta za manipulativne materijale koji bi se mogli koristiti u nastavi. Stoga namjeravamo pružiti konkretne vježbe i nacrte za manipulativne materijale s uputama o izradi potrebnih alata. Ove vježbe i predlošci bit će osmišljeni tako da pruže sve informacije potrebne učitelju: razinu, temu, vrstu korištenja (uvod, poboljšanje, završna aktivnost), vrijeme, vrstu aktivnosti, ali i planove, grafičke prikaze praktičnih radova za reprodukciju, mjerilo, modele ili sastavne dijelove aktivnosti. Na praktičnoj razini, svi će materijali biti dizajnirani za višekratnu upotrebu što je više moguće. Svaki će partner stoga izraditi 12 predložaka koji će kasnije biti povezani s pedagoškim materijalom u sljedećoj aktivnosti u kojoj će se dati ideje o tome kako ih koristiti i staviti u kontekst lekcije.

Pedagoški materijal

Izradit ćemo pedagoški materijal koji odgovara svakom predlošku s objašnjenjima o uvođenju materijala u nastavu (uvod, primjena, ponavljanje, ispitivanje). Taj će rezultat stoga biti u obliku pedagoškog materijala s pojedinostima o nacrtu lekcije i aktivnostima koje se u njoj provode, pri čemu će neke od njih koristiti pribor i materijale kreirane u radnim listovima. Dizajnirat ćemo ove pedagoške materijale kao primjere kako strukturirati lekciju integracijom nacrta i aktivnosti stvorenih u prethodnoj aktivnosti. Oni će biti tu da ilustriraju mogućnosti korištenja, objasne ih i daju primjer procesa integracije i upotrebe materijala razrađenih u nacrtima za manipulativne materijale. Materijali će biti dostupni na internetu, a učitelji, obrazovni stručnjaci ili bilo koja zainteresirana treća strana moći će ih mijenjati.

Projekt STEAM in Times sufinancira se preko programa Europske Unije ERASMUS+ i primjenjivat će se od siječnja do prosinca 2023. Ova web stranica i sadržaj odražavaju stajališta autora. Europska komisija nije odgovorna za eventualnu upotrebu informacija koje ova stranica sadržava.

(Kod projekta: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top