Manipulativni i pedagoški materijali

Na ovoj ćete stranici pronaći 36 tema, svaku s manipulativnim i pedagoškim materijalima.

Plan izrade detaljno opisuje kako napraviti predmet korak po korak uz pojašnjenje fotografijom.

Pedagoški materijali opisuju kako integrirati praktičan rad u razredu. Materijali uključuju radne listiće, prijedloge za vrednovanje i ostale korisne materijale .

Knjižica pokretnih slika

Izradi sliku velikih dimenzija iz minijature

Scroll to Top