“Reci mi i zaboravit ću. Nauči me i možda ću zapamtiti. Uključi me i naučit ću.”

Benjamin Franklin

KONTEKST I POTREBE

I.  Istraživanja PISA iz 2018. ukazuju na to da u obrazovnim sustavima u EU još uvijek postoje nedostaci na područjima STEAM-a. Rezultati pokazuju da 22,4% europskih učenika postiže slabe rezultate u matematici, a 21,6% u prirodoslovlju. Jedna od 5 mladih osoba ne posjeduje ta osnovna znanja koja su nužna za brojne važne poslove u našem gospodarstvu. Iako samo 4 države imaju više od 15% učenika s nedovoljno razvijenim kompetencijama u prirodoslovlju te 3 države u matematici, što je gornja granica usvojena na razini EU, problem razine znanja u STEAM područjima je i dalje od iznimne međunarodne važnosti.

II.  Ovaj će projekt pružiti potrebnu podršku učiteljima kako bi implementirali manipulativni materijal u svojim nastavnim pripremama te poboljšali praktičan pristup u STEAM predmetima, posebno kako bi prevenirali strah od matematike u osnovnoškolskom obrazovanju te pripremili učenike za bolje iskustvo s tim predmetima u njihovom daljnjem obrazovanju.

III.  Stvarajući inovativan kros-kurikularni pedagoški materijal i metode želimo pridonijeti razvoju kreativnih pedagoških alata za poučavanje STEAM-a kroz povijesni pregled. Partneri u projektu će također staviti naglasak na dostupnost i uključivost pripremljenih materijala.

REZULTATI PROJEKTA

Vodič – primjena matematike kroz povijest

Nacrti manipulativnih materijala

Pedagoški materijal

PARTNERI U PROJEKTU

Osnovno uchilishte “Lyuben Karavelov”
(Bulgaria, Vidin)

SCS LogoPsyCom
(Belgique, Mons) 

OSNOVNA ŠKOLA LOVRE PL. MATAČIĆA
(Croatia, Zagreb)

Projekt STEAM in Times sufinancira se preko programa Europske Unije ERASMUS+ i primjenjivat će se od siječnja do prosinca 2023. Ova web stranica i sadržaj odražavaju stajališta autora. Europska komisija nije odgovorna za eventualnu upotrebu informacija koje ova stranica sadržava.

(Kod projekta: 2022-2-BG01-KA210-SCH-000097380)

Scroll to Top