Faza testiranja – Iskustvo projektnog tima Osnovne škole Lyuben Karavelov, Bugarska

STEAM lekcije su inovativne, privlačne, zabavne i inspirativne za učenike. Oni su inovatori, otkrivaju svoje interese i postavljaju temelje za buduće zanimanje.

Učitelji imaju ulogu u inspiriranju sljedeće generacije znanstvenika, inženjera i inovatora. Oni na odgovarajući način isprepliću znanost, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku.

Integracija različitih predmeta u nastavi dobra je prilika za proširivanje i povezivanje znanja te dobar način da se učenici pripreme i orijentiraju na zahtjeve suvremenog društva. Tijekom faze testiranja projekta, predmeti poput matematike, povijesti, glazbe, tehnologije, poduzetništva i likovne umjetnosti integrirani su kroz faze. Tako učenici shvaćaju da matematika nije teška znanost, a kada se uči kroz povijest svima postaje zabavna i laka.

Fotografija faze testiranja
Fotografija faze testiranja
Fotografija faze testiranja

Ležerno usvajaju nova znanja vezana uz povijest slavnih ljudi, država, povijesnih znamenitosti, primitivnih predmeta iz svakodnevnog života ljudi, koje je čovjek kasnije poboljšao.

Rješavaju složene brojčane izraze, koristeći različite matematičke operacije, tekstualne zadatke, barataju različitim mjernim jedinicama, mjere stranice i pronalaze opseg različitih geometrijskih likova itd. Važno je da učenici stječu praktične vještine, razvijaju kvalitete kao što su marljivost, točnost , preciznost, estetika i sposobnost timskog rada.

Rad u timu lakši je  i  učenicima s poteškoćama, podržavaju ih drugi učenici i izvršavaju zadatke primjerene njihovoj razini.

Faze rada imaju jasne i precizne planove i dosljedne korake. Ilustracije i slike su primjerene i pristupačne učenicima. Teme omogućuju učenicima da pokažu znanje i vještine naučene u različitim predmetima. Praktičan rad učenicima predstavlja  zadovoljstvo.  Nastava u vrlo visokoj mjeri izaziva interes i potrebe učenika. Kažu da kod kuće ponovno razrađuju predmet lekcije.

Fotografija faze testiranja - Logopsycom

Na poziv učitelja i  roditelji su prisustvovali kao gosti i sudionici na satu.

Bili su spremni sudjelovati u praktičnim zadacima. Ispričali su da su  STEAM lekcije za njih nešto novo i da je  vrlo zanimljivo i zabavno. Prema riječima roditelja, učenici na ovaj način stječu trajna znanja o predmetu i potrebne praktične vještine za život.

Na satu je promatran odnos između tri strane odgojno-obrazovnog procesa: učitelj – učenik – roditelj. Na kraju sata roditelji su također rekli da bi voljeli opet pohađati takve sate.

Organizacija sata bila je zadatak za učitelja. Učenici su sa svoje strane, podijeljeni u timove, radili zajedno i podržavali jedni druge. Neki od njih su kreirali elemente, dok su ostali iz tima sastavljali konačne proizvode. Tako su zajedničkim snagama dobili gotov proizvod. Izvrsnom timskom radu pridonijela je njegova česta primjena tijekom nastave. Učenici su navikli raditi zajedno i pomagati jedni drugima.

Fotografija faze testiranja
Fotografija faze testiranja

STEAM nastava se izvodila u školskom STEM centru, što nudi odgovarajuće okruženje za učenike i nastavnike. Izlaganja učitelja, dosljedno opisani radni koraci, video zapisi o temi, slike predmeta za izradu, materijala za rad te međusobna pomoć djece uvelike su pomogli u učenju. Teme, njihove aktivnosti i popratni materijali koje su sastavili učitelji primjereni su djeci osnovnih škola. Istodobno, pedagoški materijali podupiru rad učitelja. Vrijeme dodijeljeno za svaki korak je dovoljno. Na kraju sata učenici su ispunjavali listić za samoprocjenu dajući visoku ocjenu zadanim kriterijima.

Izvodili su  zaključke o tome je li predmet koristan i ima li primjenu u životu. Zanimljivo im je pokazati kako se izrađeni predmet koristi.

Na nastavi učenici rade u parovima ili malim timovima, pred sobom vide svijet mogućnosti i uključeni su na smislene načine. Učenje postaje učinkovitije kada se kombinira s radom, tada je svaki učenik aktivan. Motivacija se povećava. Podržava se učenje ključnih kompetencija. Znanje stečeno aktivnim učenjem je trajnije i daje dobre rezultate.

Učenici razumiju da je STEAM više od složenih jednadžbi ili tekstova u  udžbenicima te da se radi o kreativnosti, rješavanju problema i inovativnosti.

Scroll to Top