Otkrivanje važnosti znanja STEAM područja u prošlosti za sadašnjost i  budućnost

Promatrajući povijesne ostatke razvoja ljudske civilizacije, nerijetko nas fasciniraju monumentalne građevine. Pitamo se kako je moguće da su prije više stoljeća tako besprijekorno izgrađene bez tehnologije koja je danas dostupna.

Poticanje učenika na promišljanje o tome, a pogotovo na izradu maketa i modela povijesnih artefakata ključno je za njihov cjelovit razvoj. U projektu STEAM in Times potičemo  implementaciju projekata koji zadiru u povijesne nacrte, omogućujući učenicima da izrađuju modele  nekih struktura iz prošlosti. Osim opipljivih kreacija, primjena ovih projekata u nastavi ili kroz projektne dane igra ključnu ulogu u naglašavanju povijesne važnosti znanosti, matematike ali i umjetnosti.

STEAM projekti za mlađe učenike nude praktično iskustvo učenja koje nadilazi okvire udžbenika. Potičući učenike da izrađuju povijesne predmete kao što su primjerice toranj u Pisi, akvadukt, vaga, mostovi, pa čak i padobrani,  učiteljima je  cilj usaditi dublje razumijevanje toga kako su znanost i matematika bile sastavni dio izgradnje ovih kultnih građevina.

Canva image

Ovi projekti ne samo da uključuju učenike u praktičnu primjenu znanstvenih i matematičkih principa, već također pružaju opipljivu vezu s poviješću. Dok učenici slijede nacrte i smjernice, razvijaju vještine rješavanja problema, kritičko razmišljanje, a  vježbaju i svoje praktične vještine. Važno je učenicima  dati priliku da izraze svoje osjećaje i iskustvo koje su stekli na radionicama. Stoga je važno  ponuditi im listić  za evaluaciju svoga rada i sudjelovanja u grupi koji je priložen svakom pedagoškom materijalu.

U ovom smo projektu ponudili i nekoliko nacrta koji doprinose razvoju niza fizičkih i mentalnih vještina, primjerice žongliranje i izrada loptica za žongliranje. Bilo da se radi o poboljšanju koordinacije ruku i očiju, poboljšanju fokusa ili promicanju oslobađanja od stresa, žongliranje nudi jedinstven i ugodan način za poticanje osobnog rasta i razvoja vještina pa nije čudo da su ove vještine bile cijenjene u starom Egiptu. Žongliranje možda nije izravno povezano s računanjem,  no može pridonijeti razvoju različitih matematičkih vještina i sposobnosti, posebno u područjima poput prostorne inteligencije, koordinacije i logičkog razmišljanja.

Diseminacija STEAM projekata izrazito je korisna za učenike. Dok učenici pokazuju svoje kreacije vršnjacima, roditeljima i zajednici, oni postaju ambasadori znanja, naglašavajući značaj znanosti i matematike u oblikovanju našeg svijeta. Ovi projekti postaju živi primjeri toga kako temelji koje su postavile povijesne osobe u STEAM područjima nastavljaju utjecati na naše živote danas.

Primjenom ovakvih projekata u učenju i poučavanju, učitelji nadahnjuju sljedeću generaciju inovatora. Proces diseminacije omogućuje učenicima da budu ponosni na svoje kreacije, potičući osjećaj postignuća i znatiželje. Budući da učenici  vide veze između povijesnih postignuća i vlastitih projekata, veća je vjerojatnost da će nastaviti studirati i nastaviti karijeru u područjima STEAM-a.

Kroz ovakve projekte učenici postaju prenositelji  znanja, povezujući prošlost sa sadašnjošću. STEAM projekti nadahnjuju  buduću generaciju mislilaca, kreatora i onih koji rješavaju probleme. Pri tome osvještavamo  razumijevanje o tome kako su znanja iz STEAM područja bila ključna u oblikovanju svijeta u kojem danas živimo.

Scroll to Top